logo_mv.gif
VIHAVUOSI-YHDISTYS ry

Etusivu

Näin löydät Vihavuoteen

Koskikahvila

Perhokalastus

Tapahtumat

Kurssit

Näyttelyt

Yhdistys toimii

Vihavuoden talvi

Vihavuoden historia

Kuvia

Vuokraus ja muu palvelut

Kalastussäännöt 2017

VIHAVUOSI 2017
Kalastuslupien myynti
sunnuntaina 12.3.2017 klo 15.00
LUVAT NUMEROSTA 044 924 7286

Tiedustelut kalastuksesta: Pasi Visakivi, puh. 040 506 0764.

Vihavuoden kalastusluvat tulevat myyntiin sunnuntaina 12.3.2017 klo 15 numerosta 044 924 7286. Yksi soittaja voi varata kerrallaan yhden kalastusvuorokauden.

Vihavuodenkoskelle myydään vain koko kosken lupia. Kalastuslupa sisältää majoituksen. Lupia myydään 3 per viikko, eli jokaista lupavuorokautta edeltää rauhoituspäivä.

Toukokuun ensimmäinen viikko sekä heinäkuun puolesta välistä kauden loppuun kalastusluvan hinta on 130€/vrk. Toukokuun toisesta viikosta heinäkuun puoleen väliin kalastusluvan hinta on 260€/vrk. Kaikki kalastuskauden 2017 luvat tulevat myyntiin samanaikaisesti.

  • 1.5-7.5. 130 € (normaalilupa)
  • 8.5-9.7. 260 € (sesonkilupa)
  • 10.7-31.8. 130 € (normaalilupa)

Kaikki luvat on maksettava Vihavuosiyhdistyksen tilille 1. huhtikuuta mennessä.
Kalastusluvat maksetaan tilille: FI12 4252 1020 0196 96

Normaaliluvat ovat henkilökohtaisia ja niissä on kolmen kalastajan kiintiö. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Sesonkiluvalla kalastajia voi olla enemmän, mutta samanaikaisesti koskessa saa olla korkeintaan kolme henkilöä. Sesonkiluvan voi lunastaa samoilla ehdoilla mille tahansa ajanjaksolle kalastuskaudella. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Vain ennen eräpäivää (1.4.) perutut luvat tai luvat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, myydään eteenpäin jonotuslistalta Vihavuosi-yhdistyksen toimesta.

Mikäli lupansa jo maksanut henkilö ei pääsekään kalastamaan varaamanaan vuorokautena, on hän itse vastuussa lupansa myymisestä eteenpäin sekä uuden luvanhaltijan ilmoittamisesta Vihavuosi-yhdistykselle. Maksettuja lupamaksuja ei palauteta.

Vihavuosi-yhdistys pidättää oikeuden sulkea kosken kalastukselta mikäli olosuhteet muuttuvat kalojen tai kalastuksen kannalta hankaliksi. Näissä tapauksissa kalastusluvan hinta palautetaan täysimääräisenä takaisin luvanhaltijalle.

Eväspaketteja ja ruokailuja voi tilata Mona Iso-Mustajärveltä puhelinnumerosta 040 8476649.

Lyijyn käyttö kielletään, korvaava painotusmateriaali paikanpäältä

Lyijymateriaalien käyttö perukkeen ja perhon painotuksessa kielletään. Yhdistys antaa pienen määrän korvaavia lyijyvapaita painotuskuulia jokaiselle kalastajalle. Vuoden 2017 osalta korvaavat materiaalit on lahjoittanut Vihavuosi-yhdistykselle OPM International Oy, urheilukalastukseen erikoistunut maahantuonti- ja tukkuliike. Tulevaisuudessa pyrimme siihen, että korvaavia materiaaleja on mahdollista myös ostaa Vihavuoden kahvilasta. Tulevan kauden lupahintoihin tulee 10 €:n korotus.

Kaudesta 2016

Kauden 2016 kalastusolosuhteet olivat lähes koko kauden hyvät. Veden lämpötila nousi elokuun alussa hetkeksi lähelle 22 astetta, jolloin koski pidettiin suljettuna reilun viikon.

Taimenia oli koskessa lukumäärällisesti jälleen edellistä kautta paremmin. Saalispalautteiden perusteella taimenia saatiin saaliiksi 329 kpl (v.2015 235 kpl). Näistä 105 oli eväleikattuja istukkaita. Koska Vihavuosi-yhdistys ei istuta koskeen eväleikattuja istukkaita, ovat saaliiksi saadut yksilöt peräisin järville tehdyistä istutuksista. Kaikki yhdistyksen tekemät istutukset ovat peräisin joko mätibokseista tai ruskuaispussipoikasista. Saalispalautteiden perusteella käy myös ilmi, että koskessa on tällä hetkellä vankka alle 40-senttisten luonnonkalojen kanta. Yli 60-senttisiä luonnonkaloja saatiin jälleen useita, vaikkakin hieman edellisvuotta vähemmän ja maaginen 70 cm:n raja ei mennyt rikki.

Saalispalautteista käy selkeästi ilmi, että koski on ensikertalaisille vaikea Kokeneemmat Vihavuoden kalastajat saavat saalista helpommin. Parina viime vuonna on ensikertalaisia ollut kalastajien joukossa hieman normaalia enemmän.

Pakollisen ja myös kohteen seurannan kannalta erittäin tärkeän saalispalautteen oikein täyttäneiden kesken arvotaan joka vuosi yksi kalastusvuorokausi. Viime vuoden osalta arvonnan voittaja oli Aleksi Haliseva Lempäälästä, onneksi olkoon!

Sähkökoekalastuksessa poikasia löytyi hyvin sekä pääuomasta että muutama vuosi sitten kunnostetun myllyuoman alaosasta. Pääuomasta noin aarin koealalta löytyi poikasia 21 kpl. Niin ikään loppuvuodesta tehty kutupesäkartoitus antoi erittäin hyvän tuloksen. Pesiä löytyi 10 kpl, mikä on seurantahistorian ennätysmäärä.

Kunnostukset jatkuvat tulevana keväänä

Taimenen poikasille kunnostetaan lisää elinalueita myllyuoman yläosaan. Suunnitelmat ja luvat ovat valmiina. Itse kunnostus toteutetaan huhtikuussa 2017. Näiden lisäksi koskeen asennetaan veden lämpötilan muutoksia seuraava laitteisto.

Pienimuotoisia kutualueiden lisäämisiä ja vanhojen kutualueiden ehostamisia tehdään myös pääuomaan. Loistava esimerkki näiden töiden tärkeydestä saatiin viime syksynä. Kosken alaosan saaren ja mantereen välinen uoma uudistettiin kutua silmällä pitäen myöhään syksyllä 2015. Heti ensimmäisenä syksynä 2016, isot taimenet tekivät siihen kutupesän. Kooltaan rajallisessa koskessa pienetkin lisäykset kutualueisiin ovat hyvin merkittäviä.

Lapsille ja nuorille suunnattu Taimenen elämää –perhokalastustapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa. Tällä kertaa se tehtiin yhteistyössä Fantasy Fishing -kalastusohjelmapalveluiden kanssa. Tapahtuma tullaan järjestämään myös tulevana kesänä, mistä lisätietoa tulee myöhemmin keväällä.

Vihavuosi-yhdistys järjestää myös alueen vuosittaiset siivoustalkoot la 29.4 klo 10 alkaen. Talkoisiin tarvitaan apuväkeä ja niihin voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen vihavuosi@gmail.com. Talkoolaisille tarjotaan paikan päällä keittoruoka.

Antoisia kalastushetkiä Vihavuodenkoskella

Pasi Visakivi
Vihavuosiyhdistys

VIHAVUODENKOSKI

KALASTUSSÄÄNNÖT 2017

• Lyijymateriaalin käyttö kalastuksessa kielletty.
• Alle 6-luokan perhovälineiden käyttö kielletty.
• Käytettävä vähintään 0.25mm perukkeenkärkeä.

• Majoitustila on siivottava kalastusluvan haltijan toimesta.
• Vain yhden perhon käyttäminen kerrallaan sallittu.
• Jokaisen luvan lunastaneen on jätettävä saalisilmoitus.
• Vapautettavan kalan nostaminen pois vedestä on kielletty.
• Koski on rauhoitettu 1.9-30.4
• Vain perhokalastus sallittu.
• Vain väkäsettömän yksihaaraisen koukun käyttö sallittu.
• Kahlaaminen on kielletty 1.5-31.5 välisenä aikana. Muulloin kahlaaminen on sallittua kolme metriä (3m) rantaviivasta.
• Luonnontilainen taimen (rasvaevällinen) on kokonaan rauhoitettu.
• Istutettujen taimenten (rasvaevä leikattu pois) alamitta on 60cm.
• Yhdellä luvalla saa ottaa 1 lohikalan.
• Kalastajakiintiö 3 kalastajaa/vrk.
• Kalastusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 15.
• Koko koski 260€ / 130 €. Luvan hinta sisältää majoituksen.
• Kaikki luvat on maksettava etukäteen.
• Sillalta kalastaminen kielletty.
• Sillasta alavirtaan katsottuna oikealle haarautuva virran osa on rauhoitettu kokonaan kalastukselta ja kahlaamiselta. Kesäkuusta alkaen, kun kahluukielto koko koskesta loppuu, saa sillan alaosasta kahlata suoraan alaspäin kohti pikkusaarta, jolloin päävirran kalastus on mahdollista. Tässä kohtaa poiketaan muualla voimassa olevasta kolmen metrin kahlaussäännöstä.
• Suosittelemme käyttämään solmutonta havasta haavissa.
• Majoitustila on käytössä tuntia ennen kalastusluvan alkamista, sekä tunti kalastusluvan päättymisen jälkeen.
• Harjuksen alamitta on 35cm.

• Kalastussääntöjen rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen välittömästi!

Kalastuskuvia Vihavuodenkoskelta