logo_mv.gif

VIHAVUOSI-YHDISTYS ry

Etusivu

Näin löydät Vihavuoteen

Koskikahvila

Perhokalastus

Tapahtumat

Kurssit

Näyttelyt

Yhdistys toimii

Vihavuoden talvi

Vihavuoden historia

Kuvia

VIHAVUOSI-YHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

LA 11.5.2024 KLO 13.00

MYLLYPIRTILLÄ

 

                                                                 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

HALLITUS

KESÄN 2024 NÄYTTELYT ON JULKISTETTU

Lähetä sähköpostia yhdistykselle: vihavuosi@gmail.com 

LIITY JÄSENEKSI / MAKSA JÄSENMAKSU

Päivitetty 3.3.2024